facebook Facebook


Wyjazdy z rozwojem osobistym 2019

W pracy podczas wyjazdów pogłębiamy poznawanie siebie i odkrywamy Siebie.
Uczymy się funkcjonować poprzez Bycie, a nie jak "być" czasem...
Przebudzenie jest początkiem, a nie końcem...
Przebudzenie najczęściej jest procesem, jest stopniowym przebudzaniem z iluzji.
Oczyszczamy umysł z nieprzydatnych programów i instalujemy nowe, wspierające i budujące!
Każdy z nas ma przyrodzone prawo i możliwości, aby żyć szczęśliwie, korzystając z wewnętrznego potencjału.
Wszystko o czym pomyślisz to również możesz zrealizować!
Najlepszy (jedyny...) czas jest TERAZ...

Na wyjazdach pracujemy w uważności z ciałem, umysłem, energią, czakrami i aurą, poprzez asany jogi, oddech,
pogłębianie odczuwania, dźwięk, medytację, ruch i taniec intuicyjny, relaksację z gongiem :)

Zobacz też poprzednie wyjazdy:

© 2009 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone