facebook Facebook


Indywidualne sesje


"Dopóki nie uczynisz nieświadomego - świadomym,
będzie ono kierowało Twoim życiem,
a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem."
C.G.Jung

Idywidualne sesje - przykłady tematów:
Przyglądanie się przeszkodom i sposobom ich przekraczania.
Cele, mapa marzeń, wewnętrzna sprawczość i skuteczność.
Towarzyszenie w transformowaniu nieużytecznych wzorców.
Pomoc w rozpoznawaniu i niwelowaniu skutków trudnych lub traumatycznych przeżyć i zdarzeń.
Indywidualne sesje jogi, medytacji, uważności, pracy z oddechem, pogłębiania świadomości ciala, emocji i psychiki.
Konsultacje w tematach przebudzenia duchowego i prowadzenie duchowe.


Sesje prowadzone są z duchowej przestrzeni Serca, w akceptującej, nieoceniającej atmosferze. Praca oparta na głębokich zasobach i odczuwaniu, odblokowuje i uświadamia uwięzione potencjały, wspomaga uwalnianie emocji, rozwijanie wglądu i uważności na ciało i pole życia. Możemy zobaczyć, że pozwalając na emocje i doświadczenia przekraczamy je zamiast tłumić i odpychać. Gdy rozwijamy uważność i świadomość, pojawia się większa przestrzeń wolności. Wszyscy mamy potencjał, aby uwalniać się od uwarunkowań i żyć szczęśliwiej. Transformować wzorce doświadczania stresu, lęku, bólu, cierpienia. Biorąc odpowiedzialność za własną przestrzeń, myśli, emocje i samopoczucie stwarzamy przestrzeń do życia w harmonii, spokoju i radości.


Wewnętrzne zaangażowanie uczestnika odkodowuje stare wzorce i transformuje energię na bardziej wspierającą zamiast hamującej. Zmniejsza się napięcie na różnych poziomach. Poprzez doświadczanie rośnie wiara w siebie i własną skuteczność. Dyskomfort który odczuwamy np. chorobę, trudne emocje, to sygnały że powinniśmy bardziej przyjrzeć się ważnym obszarom swojego życia i uwolnić się aby doświadczać częściej Pełni Istnienia.


Cena: 100 zł za godzinę.
Czas trwania sesji 1-1,5 godziny.

Jest też dodatkowa możliwość dla prawdziwie poszukujących SIEBIE: to Program Duchowy, gdzie pracujemy głębiej z umysłem i emocjami oraz odczytem intuicyjnym. Program wymaga determinacji i codziennej, systematycznej pracy na każdym poziomie. Ustalenia indywidualne.

Miejsca spotkań:
Gabinet we Wrocławiu na Różance (dzielnica Nadodrze).
Możliwe są sesje przez skypea i telefoniczne.
Sesje po umówieniu telefonicznym lub mailowym.Elżbieta Kownacka

tel:
mail:
www.akademiaharmonia.pl© 2009 - 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone